دپارتمان ابزار جمع آوري اطلاعات  درباره ما  تاییدیه ها و گواهینامه ها
List تاییدیه ها و گواهینامه ها

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
گزارش تست شناسه دام با فناوری RFID توسط شرکت E.P.I.L

گزارش تست شناسه دام با فناوری RFID توسط شرکت E.P.I.L
تاییدیه دستگاه گشت و نگهبانی توسط شرکت E.P.I.L

تاییدیه دستگاه گشت و نگهبانی توسط شرکت E.P.I.L
تاییدیه پلاک گوش دام توسط موسسه ایکار

تاییدیه پلاک گوش دام توسط موسسه ایکار
پروانه تحقیق و توسعه

پروانه تحقیق و توسعه
گواهي نمايندگي طرح بارکد دو بعدي شبنم

گواهي نمايندگي طرح بارکد دو بعدي شبنم
گواهینامه عضویت سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

گواهینامه عضویت سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی
TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr