مقاله- پایش منظم و دقیق درختان با استفاده از فناوری RFID

 

عنوان پروژه:

سیستم شناسايي، بازرسي و نظارت مكانيزه درختان (شبنم)

 

مجری پروژه: 

شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا)

 

کارفرما: 

شهرداری مناطق مختلف تهران

 

مدت پروژه: 

3 ماه

 

ضرورت پروژه:

در سيستم هاي سنتي و دستي ثبت اطلاعات، همواره خطاهاي زيادي وجود دارد از جمله خطاهاي بصري، خطاهاي نوشتاري، خطاهاي ورود اطلاعات به سيستم.

در كنار موارد فوق مي توان زمان بر بودن و رشد تصاعدي اشتباهات را مورد اشاره قرار داد كه نشانگر عدم كارايي سيستم هاي ثبت دستي است. 

به اين ترتيب استفاده از سيستم هاي شناسايي خودكار مانند RFID و تجهيزات و تكنولوژي هاي موجود مانند: پايانه هاي جمع آوری اطلاعات GPS, و.. در اجراي سيستم هاي مكانيزه جمع آوري اطلاعات (ADCS) موثر است.

حوزه فضای سبز نیز از این قاعده مستثنی نیست. از عمده ترين مشكلات موجود در بخش هاي بازديد و بازرسي درختان مي توان به عدم توجه كامل به موضوع مورد بازرسي و فراموش شدن تعدادي از درختان در حين بازرسي، اشاره نمود.

با استفاده از تكنولوژي RFID و پايانه های مجهز به RF Reader ، كنترل بازرسان و حذف خطاهايي از اين نوع مقدور و ميسر است. 

با ايجاد بانك اطلاعات كامل و به روز و ايجاد دوره هاي منظم بازديد و بازرسي از درختان مي توان نسبت به نگهداري هر چه بهتر و صحيح تر از اين ثروت ملي اقدام نمود.

 

معرفی پروژه:

شبنم، مجموعه ای است متـشکل از سخت افـزار و نرم افـزار برای شناسایی خودکار درختـان، ثبت الکترونیکی اطلاعـات پـایش و تولید گـزارش های نهـایی.

 

اجزای شبـنـم عبارتند از:

 • رایـانه (یا اپلیکیشن موبایل)
 • پایـانه جمع آوری اطلاعـات 
 • شنـاسه الکتـرونیـکی(تگ) RFID 
 • نـرم افـزار شبنـم

 

 

http://www.tapco1.com/UserFile/Thumbnails/fd979685_d328_4ee6_8904_9c0807f17ece_450x450.jpg

ساختار طرح و روش کار شبنم

 

الف. شناسايي مكانيزه درختان

 1. استفاده از تكنولوژي RFID :

حامل كد شناسائي درخت، يك RF Tag به شكل ميخ مي باشد كه به آساني در درخت فرو مي‌رود.

شکل شناسه

شکل شناسه (تگ) سازگار با ویژگی های زیر می باشد:

نشانه هویت مالک، بازدارندگی تخریب (پیگرد قانونی)، سهولت در نصب، سختی در جدا کردن، سازگار با رشد درخت، مقاومت در برابر شرایط محیطی و ...

نوع و حجم اطلاعات شناسه

اطلاعات مختلفی از طریق نرم افزار از شناسه بازیافت می شوند که از جمله آنها موارد زیر است:

اطلاعات پایه، نشانی و زمان نصب، گونه گیاهی، وضعیت در زمان نصب، نصاب، تاریخ و ساعت، محل درخت، سن، ارتفاع تقریبی، بیماری، تاریخ هرس، نام بازرس، زاویه انحراف عمودی، آخرین خدمات ارایه شده و ...

 

 

 

 1. استفاده از پايانه هاي جمع آوري اطلاعات SR10, H11, … :

 با استفاده از پايانه جمع آوري اطلاعات مجهز به RF Reader مي توان نسبت به شناسايي درختان از طريق ميخ هاي نصب شده، اقدام نمود. 

در اين حالت تمام عمليات ثبت اطاعات درختان در داخل پايانه ها انجام مي پذيرد و استفاده از كاغذ از بين مي رود.

 همچنين اطلاعات جمع آوري شده مستقيماً وارد شبكه كامپيوتري مي شود و نيازي به تايپ نخواهد بود.

علاوه بر این با اپلیکیشن مربوطه انتقال اطلاعات می تواند از طریق موبایل و با استفاده از WIFI, GPRS , … انجام شود.

ابزار جمع آوری اطلاعات نیز ویژگی های زیر را دارا می باشد:

مقاومت به شرایط محیطی، نشانی از هویت سازمانی، دارای خدمات و پشتیبانی پایدار و در دسترس و ...

 

 

 

ب. بازرسي و نگهداری  مكانيزه درختان 

با جمع آوري اطلاعات كامل درختان در يك بانك اطلاعات مي توان نسبت به ايجاد دوره هاي بازديد و بازرسي از آنها جهت به روز نگهداشتن اطلاعات جمع آوري شده اقدام نمود.

نرم افزار مربوطه نیز باید قابلیت توسعه، کارآمدی مناسب و  خدمات و پشتیبانی پایدار و در دسترس و ... داشته باشد.

 

 

 

کاربران شبنم

از جمله کاربران و مشتریان شبنم، سازمان پارک ها (شهرداری)، مناطق شهرداری (پایشگران)، پیمانکاران، گروههای علمی و آماری و ... می باشند.

 

ویژگی ها و دست آوردهاي طرح شبنم

 • دسترسی بـه سوابق درخت در محل آن بدون مراجعه به بـانک اطلاعـاتی
 • امکـان ارسـال سوابـق جمـع آوری شده در تـاریخ های مورد نظر بـه ستـاد فضای سبـز
 • صرفه جویی در وقت، کـاهش هزینه ها و خطاهای مربوط به جمع آوری و پردازش اطلاعات 
 • استفـاده از نـرم افـزار و سخت افـزارهـای سـاخت داخـل
 • دستـرسی به موقع به آمـارهـای دقیق تر
 • بهره بـرداری آسـان
 • حذف روال هاي سنتي و دستي ثبت اطلاعات
 • استفاده از جديدترين تكنولوژي شناسايي خودكار، RFID
 • بازديد و بازرسي تك تك درختان 
 • پيشگيري از بروز وقايعي همچون افتادن درختان
 • درمان به موقع درختان بيمار
 • به روز بودن اطلاعات درختان
 • مراقبت بهتر از درختـان
 • کاهش خطـای نیروی انسـانی
 • ارتقـای دانش سازمانی
 • آسان سازی  فـرآیند پـایش
 • هوشمنـد سـازی محیط کسب و کـار
 • ايجاد يك سيستم كامل مكانيزه براي ثبت اطلاعات، بازديد درختان و ...

 

 

 

قابلیت های شبنم

 • تحت شبکه
 • امکان افزودن گزارش ساز
 • امکان افزودن ماژول  GPS
 • امکان افزودن رابط کاربری انگلیسی
 • امکان استفاده از اپلیکیشن های اختصاصی موبایل برای انتقال اطلاعات

 

امکانات عمومی شبـنـم

 • امـکـان Export گـزارشـات بـه صـورت   Excel،Word ،PDF ، TIFF، XML
 • فیلتـر پیشرفتـه روی جـداول اطلاعـات
 • ابـزار ذخیره و بازیـابی فایـل پشتیبـان از بـانک اطلاعـاتی برنـامه
 • ابزار انتقـال اطلاعات به ستـاد مرکـزی
 • گزارش ساز جدولی پارامتریک

 

ویژگیهای سیستمی شبـنـم

 • Processor Speed: 2GHz
 • Operating System: Windows XP-7
 • RAM: 2 GB
 • Disk Space: 300 MB
 • Software: .Net Framework 3.5,Microsoft SQL Server 2008
 • USB Port, WIFI, GPRS, GPS, …

 

نگاهی به آینده:

شناسه گذاری درختان به شیوه مذکور را می توان در آینده با تجهیز آن ها به سنسورهای آفت یاب، رطوبت سنج و دماسنج برای آگاهی از وضعیت زیستی درخت و سنسور ارتعاش سنج برای شناسایی احتمال در حال برش بودن درخت توسط سارقین تکمیل نمود. این دسته از اطلاعات توسط سنسورها از طریق شبکه های موبایلی به دیتا سنتر مورد نظر ارسال شده و در آنجا برای کمک به تصمیم گیری به منظور نگهداری بهینه درختان مورد تحلیل قرار می گیرند.

 

 

تنظیم کننده متن: 

صغری آقابابایی با همکاری فرزاد آزرم نیا- شرکت تراشه پرداز پویا