اخبار-بازدید مدیر کل دفتر فنی و نظارت شرکت توانیر از غرفه شرکت تپکو در نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 

بازدید جناب آقای مجتبی علیرضا پور مدیر کل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر از غرفه شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران.