تگ جاسوئیچی RFID

تگ جاسوئیچی RFID 
فرکانس: 125KHZ
اندازه: 3/5*3 سانتی متر
جنس: پلاستیک
حافظه: فقط خواندنی