اخبار: حضور شرکت تپکو در اولین کنفرانس ظرفیت هوشمند سازی کشور

حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در اولین کنفرانس ظرفیت هوشمند سازی کشور در پژوهشگاه ارتباطات

ارائه آخرین دستاوردها، تولیدات و خدمات در بخش های زیر:

⬅️ هویت گذاری، کد ملی و بین المللی دام

⬅️ استفاده از پلاک های استاندارد ملی و بین المللی RFID و Visual ( گوشواره، پابند و گردنبند)

⬅️امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خوانش پلاک و ثبت رکورد

⬅️سیستم ثبت نتایج اندازه گیری طول و وزن انواع دام و آبزیان

⬅️سیستم کارت پارک الکترونیک

⬅️سیستم مدیریت اطلاعات بازرسی و نظارت سیبان

 

 حضور در پاویون سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی در تاریخ 18 مهرماه 1402 در پژوهشگاه ارتباطات برگزار گردید.