اخبار- آغاز جشنواره فروش ویژه محصولات تپکو

 


- پلاک های گوش و پابند-گردنبند RFID و Visual دام، سیستم مدیریت اطلاعات به همراه ریدرهای جمع آوری اطلاعات

- سامانه کارت پارک الکترونیک به همراه لیبل و کارت RFID

- سیستم گشت و نگهبانی، سیستم مکانیزه بازرسی و نظارت سیبان

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک محصولات که در تصاویر زیر مشخص شده است مراجعه نمایید:

 

 سیستم گشت و نگهبانی، سیستم مکانیزه بازرسی و نظارت سیبان
 


 

 پلاک گوش و پایند-گردنبند RFID، سیستم سیماد، پایانه های جمع آوری اطلاعات


 
سامانه کارت پارک الکترونیک