سیستم مکان یابی ماهواره ای تپکو (سیماه)

سیمــاه (سیستم مکان یابی ماهواره ای تپکو )

 

قابلیت کار با انواع ردیاب های موجود در بازار

نمایش آنلاین محل ردیاب

نمایش سابقه بصورت جدول، شبیه سازی حرکت و ...

ارائه گزارش های متنوع: مسافت طی شده، سرعت و ...

تعیین محدوده مجاز

ارسال پیامک های هشدار: خروج از محدوده، ورود به محدوده، شارژ باتری، تخطی از سرعت مجاز

نمایش نقشه بصورت ماهواره ای و خیابان

 

 

 

نمایش آنلاین محل ردیاب:

 

 

 

 

گزارش تردد:

 

 

 

گزارش متنی:

 

 

تعریف محدوده:

 

 

پیامک های هشدار: