اخبار-پخش مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما از شرکت دانش بنیان تپکو

پخش مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما از شرکت دانش بنیان تپکو در خصوص بومی سازی شناسنامه های الکترونیکی دام.

برای مشاهده ویدیو لطفاً به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://telewebion.com/episode/0x5276c71